Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu  przyjęcia zgłoszenia wydarzenia do kalendarza imprez, udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, na podstawie wyrażonej zgody.
  3. Dane osobowe przechowywane są do momentu odwołania zgody.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a wyrażona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Posiadają Państwo prawo do:
    1. dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, ich usunięcia,
    2. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.