Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą poczty e-mail, na podstawie wyrażonej zgody.
  3. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a wyrażona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  5. Posiadają Państwo prawo do:
    1. dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
    2. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.