Muzeum Archeologiczno-Historyczne

Muzeum Archeologiczno-Historyczne

W Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu oglądać można ciekawe eksponaty pochodzące z dwóch stanowisk archeologicznych: Starego Miasta w Elblągu i dawnej osady handlowej Truso. Prowadzone od ponad 20 lat na terenie Starego Miasta, na niespotykaną w Europie skalę prace wykopaliskowe sprawiają, że z każdym rokiem zbiory muzealne powiększają się o tysiące kolejnych przedmiotów wykonanych z ceramiki, metalu, drewna, skóry, bursztynu, szkła itp. Niektóre z tych przedmiotów są ewenementami na skalę europejską jak chociażby kolekcja średniowiecznych instrumentów muzycznych, znaków pielgrzymich, tablic woskowych używanych kiedyś jako pomoc dydaktyczna. Odnalezione przedmioty świadczą także o rozległych kontaktach handlowych kupców elbląskich z wieloma ośrodkami dawnej Europy.
Rewelacyjne wyniki przyniosły także badania na stanowisku Truso. W VIII - X wieku ne. nad brzegami jeziora Druzno została założona przez duńskich Wikingów faktoria handlowa. W pewnym okresie jej znaczenie w wymianie handlowej w strefie Bałtyku porównywane było z osadami Birka, w pobliżu Sztokholmu i w Hedeby, na Półwyspie Jutlandzkim. W Truso prześledzić można związki handlowe z wieloma regionami dawnej Europy a także z krajami arabskimi.
Kolekcje te uzupełniają wyroby elbląskiego rzemiosła: meble, puchary z cyny itp.

Stałe wystawy Muzeum uzupełniane są ciekawymi wystawami czasowymi i okazjonalnymi wydarzeniami – lekcjami historii, targami staroci, inscenizacjami.

Muzeum Archeologiczno Historyczne w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta, tel. 55 232 72 73, www.muzeum.elblag.pl
Czynne: W sezonie (czerwiec - wrzesień) wtorek- niedziela 10:30 - 17:30
Poza sezonem (1 października - 31 maja) wtorek- niedziela 8:30-15:30

Budynek Gimnazjum- cennik na stronie: www.muzeum.elblag.pl/s/15/bilety
Budynek Podzamcza- wstęp bezpłatny
W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających